Imboneka rimwe mukaranga k’abarundi TROUPE AMAGABA basohoye umutamana mushasha ufise amabara 3 y’igihugu c’uburundi


Wa murwi wanyu mukunda cane ndangakaranga TROUPE AMAGABA ,wo mugihugu c’uburundi usanzwe ubica bigacika mu kubaryohera mundirimbo bakora zijanye n’akaranga ku Burundi batigeze bibagira umuco wasizwe n’abasogokuruza gushika nubu baracawugenderako mu gukomeza bawukundisha abarundi n’abarundikazi babicishije muri izo ndirimbo zabo nkuko uno mwaka wa 2016 hagezweho indirimbo ndakaranga yabo bise VUMERA banayikoreye Video nshasha igakundwa cane n’abantu benshi bayiravye bakumvamwo amajambo y’akaranga ku Burundi bakoreshejemwo mu kuririmba abagize uwo ‘umurwi.

Umurwi ndangakaranga ku Burundi nkuko uzwi kw’izina rya TROUPE AMAGABA nako utagira kugira ugume werekana ishaka ufise mu gukora umuziki w’uburundi w’akaranga k’abarundi bawukoramwo indirimbo zijanye n’akaranga k’abarundi n’abarundikazi kandi uri niwo murwi ubu twovugako uguma ukora cane mu kuboneka mu banyagihugu gusumba iyindi mirwi abawugize bakamenyesha ko batazokwigera bacika intege ahubwo bazokomeza babaryohera harimwo naba fans babo hariho nagishasha babazaniye abasanze bakunda kurorera ingoma zabo bavuza”ABATIMBO“haba mumpanza batumirwamwo n’ahandi henshi.

1511129_1389124058059474_6848091567098509391_nIkintu gihimbaye cane gose kandi kigiye kuryohera abarundi n’abarundikazi musazanzwe mu kunda cane umurwi ndakarangara ku Burundi ariwo TROUPE AMAGABA hashoboye kuboneka imboneka rimwe mugihugu c’uburundi mu bijanye n’akaranga ku Burundi aho bishobora gutanza benshi cane gose muri kano kanya  kuva uburundi bwikukira mumirwi ndangakaranga y’abavuzi b’ingoma “ABATIMBO”, haba iy’iri mugihugu canke mumahanga,iy’ikukira Reta y’uburundi hamwe n’iyigenga, mukwikwiza, yamye ikoresha umutamana umwe uranga igihugu ku mabara atatu higanjemwo cane iritukura n’iry’icatsi gitoto.

Nayo ibara ryera ntirigaragaremwo nk’ayandi kuburyo vyagoranagutandukanya umurwi ndangakaranga ku Burundi n’uwund ikubera  wasanga bambara imitamana ifise amabara asa atarindi ibara ricamwo hagati,ariko ubu vyamaze guhinduka mwarimubizi mugiye kuzokwama muyitandukanya n’iyindi aho turavuga abatimbo bavuza ingoma b’umurwi ndakaranga Troupe Amagaba nibo kuva uno mwaka wa 2016 batandukanye n’abandi abatimbo mu kwamabara imitamana ibaranga iyo bariko barazivuza izo ngomba ziryohera abarundi n’abarundikazi bari bazirorera ukuntu bazivuza batamba umunezero.

Barundi ,Barundikazi muvuka mugihugu c’uburundi twobamenyesha ko gishasha rero mukaranga ku Burundi, nuko wa murwi ndangakaranga TROUPE AMAGABA ,musanzwe mu kunda cane ukuntu ubateramisha mu biteramo ikitibagiwe za ndirimbo zabo zijanye n’akaranga zibaryohera cane nkuko mu kibandanya munyurwa n’indirimbo Vumera,ufise Video yayo gushika nubu mu kurindiriye iyindi nshasha rero urabamenyesha y’uko hari kw’igenekerezo rya 19/07/2016 niho wasohora umutamana mushasha wo kwambara ubereye ijisho,ugizwe n’amabara atatu y’igihugu c’uburundi kandi ngo niwo muzomenyerako abatimbo bagize uwo murwi ukazokwama ubaryohera.

13769523_2149967001948519_8218793293250818521_nNkuko vyamye bakamenyesha ko ubu bigiye kuborohera abantu benshi bazowumenyavuba mu kuwutandukanye n’imirwi y’abatimbo ndangakaranga ku Burundi kuko ubu usigaye wisangije umutamana w’abatimbo b’abarundi nkuko muvyumvise abanywanyi b’indirimbo  za Troupe Amagaba canke abantu mwakunda kuwukotesha mumpanza ukaza kubavugiriza ingomba ziherekejwe n’indirimbo ndangakaranga ni akaryo keza kazobashimisha mu kubabona bawambaye.

NTUTANGWE KURABA NEZA UMUTAMANA MUSHASHA W'ABATIMBO B'UMURWI "Troupe Amagaba"BASOHOYE UKWIJE AMABARA ATATU Y'IGIHUGU C'UBURUNDI

13726713_2149967195281833_5416125973892057633_n 13754489_2149967165281836_2689365281685539216_n 13775964_2149967215281831_2860386520300775850_n (1) 13782285_2149967085281844_644612920913155349_n

 

Advertisements

Andika ngaho iciyumviro cawe ntutangwe

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s