Ntutangwe k’umunsi wa gatandatu kumenya inyishu za BIG FIZZO kuvyo AFISA RAJ.B amwagiriza kumwandikira indirimbo


Kuno munsi wa kane itariki 30/06/06/2016 twashoboye kumurondera mu gumusaba ikiganiro igihangange mu muziki w’uburundi muzi nk’umuririmvyi ni BIG FIZZO yagikoranye n’umumenyeshamakuru EDMOND ROSSIF w’ikinyamakuru canyu http://www.yagatv.wordpress.com mukunda cane ikibaha amakuru agezweho mu muziki w’uburundi y’abaririmvyi n’abaririmvyikazi ariwe yaraye abashikirije ikiganiro yakoranye n’umuririmvyi AFISA RAJ.B mu kumubaza ibibazo bitandukanye icoyoba apfa na Big Fizzo nkuko mwashoboye kubimenya rero vuba mugiye kuronka inyishu yivyo bamwishuye amwagiriza.

Abanywanyi mu muziki w’uburundi muramenyeshwa ko mutotangwa k’umunsi wa gatandatu iyindwi turimwo gukwirikirana inyishu z’ibibazo twamubajije umuririmvyi BIG FIZZO mu kwishura ivyo yagirizwa n’umuririmvyi AFISA RAJ.B yavuze ko bapfa  murahawe ikaze kuzoba muri benshi kuyimenya iyo nyishu idasanzwe mubwirane eka namwe aba fans biwe muratewe akamo ko kuzoshobora kumenya vyinshi nkuko mwumvise ivyo bamwagiye aho Afisa Raj.B yavuze mukiganiro ngo  jewe ico twapfuye na Fizzo nuko ivyo twari twavuganye vyose, nta kimwe yakoze.Yandondera gusa ko ndamuha imistari (amajambo y’indirimbo), ariko jewe ndamukeneye sindamutore.Numva ko agomba ko nguma ndamufasha, ariko wewe ntashaka ko amfasha nanje.Nca mpitamwo kuvangura nawe.

13512038_2141482289463657_6684396872296658191_nN’ibindi vyinshi mwashoboye gusoma no kumenya amwagiriza mu kiganiro twakoranye aho twaraye kubamenyesheje uko twaganiriye yishura ibibaza niho Edomond Rossif yashoboye kurondera na Big Fizzo  aduhe ikiganiro mu gutanya inyishu mu kwishura ibibazo yabajijwe kuvyo yagirizwa na Afisa Raj.B twashoboye kuganira nawe kumuhora wa WhatsApp twamufonye turaganira yatwiganiye vyinshi mugutanga umuco awuha abanywanyi mu muziki w’uburundi naba fans biwe mu komejwe kumva ibintu bitariko biroroha hagati yabo bompi uko ari babiri.

Ntimuzocikwe ikiganiro c’inyishu z’igihangange mu muziki w’uburundi k’umunsi wa gatandatu itariki 02/07/2016 aho yatanze ahumiriza aba fans biwe  kuvyo yagirizwa n’umuririmvyi Afisa Raj.B kwariwe yamwandikira imistari y’indirimbo harimwo na Album FIZZOLOGY  avuga ko yamwandikiye indirimbo 5 zose vyose mugihe kubironkera inyishu nziza yatanzwe n’igihange mu muziki w’uburundi yasa nkubibeshuza rero ni kuwa gatandatu wiyindi kumenya ico yavuze mu kwishura ibibazo twamubajije yishura ivyo yagirizwa na Afisa Raj. B nkuko mwashoboye kubimenya nawe azobaha inyishu yiwe nziza yatwiganiye vyinshi cane bizoshobora kubaha umuco ukwiye mu kumenya ico yishuye kubona bamwagiriza kwandikirwa imistari y’indirimbo na bifu.

13413727_2132524613692758_4088232888574786183_nAbanaywanyi mu muziki  w’uburundi namwe aba fans ba Big Fizzo nkuko twabibambwiye ntimuzotangwe gukwirikirana ikiganiro yaduhaye mu kwishura ivyo Afisa Raj.B amwagiriza kurubu twashimye kubereka zimwe bimwe munyishu yatanzemwo umuco hama ntimuzotangwa kk’umunsi wa gatandatu tuzobaha idonido y’inyishu zose yerekanye neza y’uko amubeshuza menya bimwe muvyo yatwishuye mukiganiro yavuze ko nta bifu afitaniye na Afisa, kiretse ko Afisa ariwe ashaka kugira bifu nawe. Kandi ko atabifu azosubira kugira kandi kiretse iyo yagize hamwe na Uncle Crazy, kuko arakuze. Ivyo kugira bifu yaramaze kubirengana.

BIG FIZZO hama yabeshuje ko izo ndirimbo 5 afisa avuga ko yamwandikiye ntazihari,kiretse ko Afisa Raj.B yamuterereye ivyiyumviro,ariko indirimbo Fizzo niwe yazanditse avuga y’uko indirimbo yamwandiye ari “WHAT’S MY NAME“gusa,izindi ni intererano y’amajambo yamwunganira kandi ngo kwandikira umuntu indirimbo si bibi,kuko nta muririnvyi batarandikira amajambo, na Michael Jacson baramwandikira,tureke we ngo guterera umuntu ivyiyumviro si bibi kuko umuririmvumyi wese ahora atanga indirimbo yiwe bakamuterera ivyiyumviro Kandi yabivugana ishavu kuko yatangajwe n’ingene Afisa yavyifashemwo kuko siko yabiziga.

Kandi yabivugana ishavu kuko yatangajwe n’ingene Afisa yavyifashemwo kuko siko yabiziga ikindi yabeshuje n’ivyo bavuga ko yamwise izina ry’abakobwa ( *Dada Afisa* ), ati Wanajeshi Kamili nibo bavyanditse, kandi wewe siwe mukuru wa Wanajeshi kamili, ivyo banditse bavyanditse ku gatwe kabo, si Fizzo yabibatumye,kuko wewe yarigishijwe kwubaha abantu, ntashobora gutukanana gutyo.Ati kuri Facebook hariho abantu barenga 500 biyita izina rya Fizzo kandi atari we,ivyo bandika ntimuzohore mubimubaza kuko siwe.

Twavuganye vyinshi cane…ntimuzotangwe k’umunsi wa gatandatu gukwirikirana ikiganiro twakoranye atanga inyshu kuvyo Afisa Raj.B amwagiriza.

Advertisements

Andika ngaho iciyumviro cawe ntutangwe

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s