Afisa yashikirije ico bapfa na Big Fizzo


Edmond Rossif: Mwaramutse Afisa!

kaze mu kiganiro cacu co kuri http://www.yagatv.wordpress.com.

FB_IMG_14671782045784038
                     AFISA RAJ.B

Afisa Raj B: Mwaramutse! murakoze.

Edmond Rossif: Afisa, haraciye imisi hari ukutumvikana hagati yawe na Big Fizzo. Mbe urashobora kuduha umuco: uko kutumvikana kwavuye kuki? ko tuzi ko mwari abagenzi cane

Afisa: Murakoze kumpa ijambo. Jewe ico twapfuye na Fizzo nuko ivyo twari twavuganye vyose, nta kimwe yakoze. Yandondera gusa ko ndamuha imistari (amajambo y’indirimbo), ariko jewe ndamukeneye sindamutore. Numva ko agomba ko nguma ndamufasha, ariko wewe ntashaka ko amfasha nanje. Nca mpitamwo kuvangura nawe

Edmond Rossif: Afisa, uti Fizzo yakuronderako imistari, twarabonye ivyo wanditse ku rubuga rwawe rwa Facebook uvuga ko wigeze no kumwandikira indirimbo zigera kuri zitanu (5) muri iyi album yiwe nshasha #Fizzology ariko arategura. Urashobora kubwira abariko baradukurikirana izo ndirimbo izarizo? Titre y’izo ndirimbo

Afisa: Indirimbo narimaze kumwandikira nyinshi nta titre zari zifise, ahubwo namuha ivyiyumviro n’amajambo. ▶hari indirimbo namwandikiye aho avuga ashimira abafans biwe ingene bagumye bamutera intege kuva agitangura kuririmba gushika uno musi. ▶hariho niyindi avuga ibibazo yagiye arahura navyo mu muziki vyamuca intege. ▶n’iyindi aririmba ahayagiza urudome “F”, aho avuga ati “F nka Fizzo, atari F nka ….” ikintu k’igihushane. ▶Hari n’iyindi aririmba nk’uwuyagira se wiwe, murazi ko se wiwe yapfuye, asa nk’uwumuyagira ingorane yagiye arahura nazo mu muziki. ▶Hari n’izindi zari nka featuring yanje nawe. Izo rero ni jewe nazimwandikira amajambo n’ivyiyumviro. Ariko hari izindi nazo yashobora kundungikira iciyumviro maze nanje nkaca ndamwandikira amajambo.

Edmond Rossif: Ndumva mwari mugeze kure. None mugitangura gukorana na Fizzo, mwari mufise umugambi uwuhe? nibiki mwavuganye ariko atashize mu ngiro?

Afissa: Imigambi twari dufise ni myinshi cane, nuko hariho abantu benshi baca biyumvira ko ngomba kwimenyekanisha biciye kw’izina ryiwe. Ikinezera nuko Fizzo we nyene azi neza ukuri ku bintu nagiye ndamukorera, naho atanguye kunyita amazina y’abakobwa (Dada Afisa) akibaza rero ko nca mba umukobwa. Aramenya nimba ari umupédé, siko nanje meze. Ico nzi jewe ntabwo nshaka kumenyekana biciye kw’izina ry’uwundi.

Ndibuka n’umusi indirimbo “What my name” bayifatira ibihano,naciye ndamubwira yandike aya majambo “If you think you go bring me down, you better wait till Jesus comes. And when Jesus comes it will be the end of the time“, aca arabipostinga. Jewe naguma ndaba ama commentaire bagira yari menshi bamushimira bibaza ko ari umutwe wiwe akoresha, ntibamenye ko ari umutwe w’uwundi.

Nabona ko wewe ata terambere anyifuriza, yishakira ko ndamuha imistari gusa. Mbere iterambere atigiriye, azorigirira nde?uwo mutipe arakuze cane, kuko kuva tuvuka gushika uno musi tuguma tumwumva, ararenza imyaka mirongo ine. Ahubwo n’abamufasha borondera abana bakiri bato kandi bakeneye iterambere.

Edmond Rossif: None Afisa, urashobora kutubwira ingene mwamenyanye na Fizzo? nigiki cabahuje? mwamenyanye ryari?

Afisa: Nta myaka myinshi iheze tumenyanye na Fariouz, twamenyaniye muri Primusic ya 2013, kuko hari indirimbo nakunda kuririmba hamwe na Rally Joe,duhuye rero twese aba rapeur twaca dutangura kugira ama freestyle, ac’arumva imistari yanje arayishima, ac’ambwira ko akeneye ko tworirimbana indirimbo kuko yabonye ko nshoboye. Nca ndemera ,ariko ntibaza ko ari ugufyina, duca turahana ama numero ya telephone.

Ndibuka uwo musi nari ku Mutakura niho yantelephonye ambwira mfate moto ndamusange kuri studio nca ndagenda nsanga beat imaze gukorwa hamwe n’icitabirizo (refrain), nca ndashirako amajambo, turaryoherwa n’akayoga kari gahari. indirimbo imaze gusohoka twaciye tugenda kuyiririmba Iwabo w’abasigaye. Hama umwanya wiwe wp gusubira mu Bufaransa ugeze nanje nca nsubira muri Kenya, ariko tuguma tuganira Facebook kuko ico gihe whatsap ntakoresha. Ariko yari yaransavye ko nomwandikira indirimbo, yaguma rero anyishuza cane ko akeneye indirimbo nomwandikira.Kandi sinkenye ko hogira umuntu yotwumvikanisha kuko iyo urwanko rumaze kwinjira biragoye dusubira hamwe.

Edmond Rossif: Afisa, ndumva ko mwakoranye vyinshi naho bisa nibigoranye ubu.Uno musi umaze gutangaza icese ko uri muri studi gukora indirimbo ya bif na Fizzo, none urashobora kutubwira iyo ndirimbo izosohoka ryari, yitwa gute?haraho Fizzo nawe nyene ashobora kukwishura, none uriteguriye neza kwakira inyishu yoguha biciye mu ndirimbo? None uzoronka iyihe nyungu kuri iyo bifu yawe na Fizzo.

Afisa: Ego, indirimbo irahari muri studio,titre yayo izoba ari surprise.Kunyishura naho, hahahaha (aratwenga), urwo ni urugamba rw’amajambo, uwuzonanirwa azoreka. Ariko ico nzi coco muri urwo rugamba rw’amajambo ….sinzi kweri. Ariko nawe nyene arazi ko jewe namufashije vyinshi kuko yaranavyiyemereye, ndatangazwa nuko yavuze ko atanzi. Abandi nabo ngo jewe sinzwi no mw’isite mvukamwo.Jewe nta nyungi ndonderamwo muri iyo bifu, gusa nshaka kumwereka ko adakwiye gusuzugura umuntu ngo nuko atazwi cane. Kandi ivyo namaze kumukorera ni vyinshi.

Edmond Rossif: Ok, ndumva bitagiye kworoha.ok ndagushimiye Afisa ku kiganiro wampaye, no kuri kano kanya wampaye.Ndakwifurije kuroranirwa mu kazi kawe k’umuziki. Ndizeye ko no hanyuma tugukeneye ko uzotwitaba.

Afisa: Ntibigiye kworoha, ariko azokwakire neza ibizomubako vyose kuko yaramaze kwikura ku wahora umufasha.Murakoze nanwe ingene mwanyiyumviriye mukampa kino kiganiro, ndabifurije namwe akazi keza.

img_0059-4
BIG FIZZZO

Murakoze!!!!!

We go harder - Fizzo ft Wawa and Afisa Rajb
Team +257 Franck Pro
Advertisements

One thought on “Afisa yashikirije ico bapfa na Big Fizzo

  1. Imbere Y’uko Ubaho Fizzo Yariho. Ese Imbere Yo Kuririmba,fizzo Ntiyaririmba? Ntiyarazwi? Nta Heat Yar Afise? Reka Gushaka Kumwubakirako Izina Sha.

    Liked by 1 person

Andika ngaho iciyumviro cawe ntutangwe

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s