MKOMBOZI yakoze indirimbo nshasha n’ABAMALAYIKA ubu abagiharira mwese ngo bivana naho mugeza kumenya ibintu


Haheze umunsi n’amasaha hejuru hamenyekanye y’uko indirimbo nshasha igiye gusohoka ikirindiranwe igishika cinshi n’Abarundi benshi yitwa KUKI? By Mkombozi Ft Abamalayika ngo vuba  azoyisohora muyumvirize namwe mugire ico muyivuze ko mumistari y’inkoramutima irimwo,nkuko musanzwe mumenyereye ko ari UMWAMI W’AMAJAMBO Y’INKORAMUTIMA nkuko abanywanyi benshi mu muziki w’uburundi bamwemera cane gose mundirimbo ziwe asohora zibaryohera n’ajamabo y’inkoramutima akoreshamwo abahumuriza bakayumviriza mu gihe ayaririmvye.

Kuko  ku munsi w’Imana windwi iheze niho y’abamenyesha y’uko bokwitegurira kuzokumva indirimbo yiwe nshasha yabambwiye y’uko yayikoranye n’Abamalayika bomw’ijuru bamwe bazi akazoyisohora mwa kuno kwezi turimwo kwa gatandatu ariko abarundi benshi bakomeje kubimenya ko yayikoranye n’Abamalayika bomw’ijuru kuv’uwo munsi batanguye guharira bamubwira areka ibintu nkivyo yakoze indirimbo n’Abamalayika bakavuga ngo n’ububeshi ntibavyemera canke ngo yahuriye hehe n’Abamalayika?abandi nabo ngo abo Abalayika baragiye muri Studio?

MkomboziAbarundi benshi barayirindiranye iginshika  indirimbo nshasha ya MKOMBOZI y’yimirije gusohore yise KUKI? ko ayayikoranye n’Abamalayika yavuze ko arib’ijuru muga abavyumvise bose kuyayikoze ntibarashobora kuvyemera baguma baharira kwatakoranye  n’ABAMALAYIKA kubera  ntibahuye ikindi  Studio bagiyemwo ntiyahe bagashobora gukorana abantu benshi bavuze yoreka kubabesha n’ubwambere bavyumvise bazoshobora kumviriza indirimbo y’umuririmvyi w’umurundi yayikoranye  nAbamalayika kandi bomw’ijuru ntareke gucumura akinisha Imana.

Ivyo ntirabavyemera ko yayikoranye n’Abamalayika ico barindiriye n’ukuzobumva  baririmbana mundirimbo yiwe nshasha yavuze ko yitwa KUKI? nkuko yavuze ngo izomugira akamaro gakomeye imuhe vyinshi muguhindura imitima y’Abarundi benshi bazo yumviriza gushika uy’umwanya bakiyirindiye kumva Abamalayika bomw’ijuru avuga y’uko bayikoranye.

MKOMBOZI y’ashoboye kugira ico abambwiye Abarundi bose bataramenya aho ibintu bigeze kandi bakiriko baraharira ngo ntashobora gukorana indirimbo n’Abamalayika bomw’ijuru rwariko akinisha Imana bagihatira ko bitabaye yavuze ati bareka guharira bayirindirane igishika cinshi bayumvirize kuko bazoshobora kubumva Abamalayika mundirimbo yiwe nshasha KUKI? bamwe mumenyereye niho muzovyemera mubumvise neza nta gihe kirekire gisigaye ayishire k’umugaragaro isohoke.

10929965_892304484142456_4425275563543448445_nMKOMBOZI yabandanije ambwira abantu bagiharira bataravyemera bavuga yakinishije Imana kuba y’abamenyesheje ko yakoze indirimbo nshasha yiwe arikumwe n’Abalayika n’uko yambwiye ngo muharira ibiki? kandi biravana naho mugeze kumenya ibintu mutenyenye nimba  mushaka kuvyemera ko yayikoranye nabo Abamalayika bomw’ijuru yindire ayisohore k’umugaragaro muzobumva arabemeza neza nta kwezi gusigaye kugira azoce ayishobora mukuyishira k’umugaragaro mu yumvirize muri Abarundi benshi ibahindure imitima abandi muzorira kubera kumvamwo amajamo y’imistari y’inkoramutima yaririmbanye n’Abamalayika kuko arazi neza mwatanguye kuyinyoterwa cane mushaka kumva canecane Abamalayikaa bomw’ijuru bayikoranye.

Advertisements

Andika ngaho iciyumviro cawe ntutangwe

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s