Ibifu ryakongera kwa SOWN CAY na STIKK muri OVERDO basigaje gukubitana ingumu kuyindi


Bamwe mu baririmvyi bakomeye cane gose bagize umurwi wa OVERDO TEAM uzwi cane mu muziki w’uburundi mu bantu benshi barakunda indirimbo zabo kino gihe bamaze iminsi baguma bashwana bimwe bidasanzwe bamwe ngo bafitaniye ibufu ibinekako itazohera vuba abo baririmvyi ni STIKK  na SNOW CAY umuntu yitegereje imbuga zabo bagakurikiranwa naba fans babo ubu harangwa gusa amajambo  baterana amvanze n’ibitutsi baguma bashwana gushika nuno mwanya ntirashobora kumenyekan ico bariko bapfa ariko amajambo yo aguma yigaragaza cane mu kuyaterana bayacishije kumbuga za FACEBOOK bakoresha.

Abantu benshi bawuzi umurwi w’abaririmvyi OVERDO TEAM utwarwa n’umuririmvyi SNOW CAY akongera ubu ari we ariko ahaganwa nuwo yatwara muri OVERDO TEAM ari we STIKK nkuko batangure kugirana ibufu ryakomeye hagati yabo bashwana bigatangaza benshi cane muba fans babo n’uko Stikk ngo yamenyesheje y’uko yatanze impihoho muri OVEROD TEAM  niyo nyanduruko yavyose hajemwo gushwana n’uguterana amajambo babicishije kuri FACEBOOK umwe wese akoresha ntivyoroshe ntawuriko yumvikana n’uwundi.

1907372_689736387761186_8466176141325771229_nUgushwana kwabo baterana amajambo vyatanguye kw’igenekerezo rya 30/05/2016 niho uwutwara umurwi w’abaririmvyi OVERDO TEAM  ni umuririmvyi SNOW CAY yatangaje itangazo muba fans ba Overdo Team abicishije kuri Facebook yiwe amenyesha y’uko STIKK mu gutanga impihoho kwiwe kuzoshobora kumuviramwo ugusara aho yavuze ngo:“kuri contract yaragifitaniye na TEAM,azobiheraheza nkumusaza”abandanyiriza mu kuvuga ko amwipfurije imigisha iryo tangazo ryaje kuzana bimwe bita ibifu hagati yabo niho bose batangura kwandikirana amajambo bayaterana mu kwishurana bikomeye cane.

Ni kuriryo genekerezo nyeneniho STIKK nawe yaca agira ico amwishuye SNOW CAY nkuko ari umurongozi wiwe wa OVERDO TEAM yagize ngo”guhera umwaka 2011 ndiko nkora akazi kanje muri OVERDO TEAM,jewe nkunda abantu banyuha ndamaze kuruha n’amajambo yabo atamesha icubahoro guhera uno munsi ndatanze imphoho sinkiri muri OVERDO TEAM”ivyashoboye kwandikwa munyandiko zigifaransa kandi ni yagarukirije ngaho ahubwo yakomeje kumvisha aba fans bakunda Overdo Team ko  kobatazosubira kubona akorera muru wo murwi bamemumereyemwo.

11796217_888021221266034_4089955033906517607_nKano kanya turiko turabwira ivya bano baririmvyi 2 bakoranye imyaka myinshi muri OVERDO TEAM uno mwaka 2016 baje gutandukana mu bikorwa bakorana twobabwira abantu musanazwe mukunda Overdo Team n’uko ibintu biguma vyononekara muri Overdo Team kuko uko bukeya n’uko bwije biguma bikomera hagati ya SNOW CAY na STIKK  vyerakana bose ko bafitaniye agashavu vyahavye bibamwo ibufu kandi hariho ikintu bariko barapfa ariko gushika kuv’itariki 30/05/2016 gushika iy’itariki 02/6/2016 baracakomeje guterana amajambo kuri FACEBOOK bakoresha aho ushobora n’ukubonamwo ibitutsi baterana.

Aho umwe arandika uwundi akandika usanga bagumye basubizanya baterana amajambo ndetse n’ibitutsi bikajambo ntivyoroshe kandi abantu batanguye kubonako ar’ibifu bafitaniye idasanzwe iguma yiyongera kwa Stikk na Snow Cay nkuko batariko bacana uwaka vyakomeye kandi bose bakora umuziki w’uburundi banakoranye ibikorwa vyinshi gushika aho umwe muri bo yashimye gutanga impihoho amenyesha ko atakibarizwa muri Overdo Team ico twovuga  hasigaye ko bakubitana ingumu kuyindi kubera vyakomeye cane gose habuze n’umuntu numwe abumvikanisha kuko ntibavyemera nkuko n’aba fans babo bagerageje vyanse.

Witegereje kuri Facebook ya SNOW CAY uhasanga aguma amutuka cane STIKK mu kunegura ivyo yanditse hama usimbiye kuri Facebook ya STIKK ugasanga ariko aramushimira kuvyo aguma amubwira gushika uno mwanya vyananiranye kumenyekana ico bapfa abo baririmvyi babiri kandi aba fans babo bamwe bavuga ko bamaze no kurambira nayo majambo baguma baterana ariko nabo ico baguma babahanura ngo botuma baraba ukuntu bicara hamwe bagatorera umuti icopfa hama ibintu bigatungana muri Overdo Team.

Twobamenyesha mu makuru agezweho mu muziki w’uburundi yerekeye abo baririmvyi twagerageje kubarondera bose bagire ico batubwiye nimba hariho ikintu boba bariko barapfa gituma baguma baterana amajambo mu gihe bahora ari abavandimwe muri OVERDO TEAM bakoranye vyinshi haba mundirimbo n’ibiteramo ico twashoboye gukora twaronse Umuririmvyi STIKK yagize ico atwishura yatubwiye ngo  ico bapfa na Snow Cay ntashobora kukitubwira ariko yovuga “que Snow est un con “turacabandanya turindiriye twumve ico SNOW CAY nawe avuga nimba hariho ico ariko apfa na Stikk bigatuma ibifu riguma rikomera hagati yabo mu guterana amajambo kumbugara za FAECBOOK umwe wese akoresha.

Advertisements

Andika ngaho iciyumviro cawe ntutangwe

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s